Friends of Civil Rights Defenders

Friends of Civil Rights Defenders samlar framstående individer som delar vårt engagemang för en värld med demokratiska samhällen där människors medborgerliga och politiska rättigheter respekteras.

Alla bidrar på sitt sätt med en blandning av resurser, expertis och nätverk som stärker oss i vårt arbete.

Personer – Friends of Civil Rights Defenders


Bicky Chakraborty 
Grundare och ägare, Elite Hotels of Sweden
 
 
 


Stina Ehrensvärd 
VD och grundare, Yubico
 
 
 


Kevin Jennings 
VD, Lambda Legal
 
 
 


Barbro S. Osher 
Honorary Consul General, Consulate General of Sweden in California
 
 
 


Dr. Robert J. Shapiro 
Ordförande, Sonecon, LLC
 
 
 


Anna Throne-Holst
President, Swedish-American Chamber of Commerce New York
 
 
 

Läs mer om alla som är med i gruppen på vår engelska sida.

Kontakt

Frågor? Läs mer här eller hör av dig till oss på givarservice@crd.org eller +468 545 277 30.