Friends of Civil Rights Defenders

Friends of Civil Rights Defenders samlar framstående individer som delar vårt engagemang för en värld med demokratiska samhällen där människors medborgerliga och politiska rättigheter respekteras.

Alla bidrar på sitt sätt med en blandning av resurser, expertis och nätverk som stärker oss i vårt arbete.

Följande personer ingår i Friends of Civil Rights Defenders:

  • Bicky Chakraborty, grundare och ägare, Elite Hotels of Sweden
  • Stina Ehrensvärd, VD och grundare, Yubico
  • Kevin Jennings, VD, Lambda Legal
  • Barbro S. Osher, Honorary Consul General, Consulate General of Sweden in California
  • Dr. Robert J. Shapiro, Ordförande, Sonecon, LLC
  • Anna Throne-Holst, President, Swedish-American Chamber of Commerce New York

Läs mer om alla som är med i gruppen på vår engelska sida.

Kontakt

Frågor? Läs mer här eller hör av dig till oss på givarservice@crd.org eller +468 545 277 30.