Skattereduktion för gåvor

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinfördes 1 juli 2019. Tyvärr omfattas inte mänskliga rättigheter och därmed inte Civil Rights Defenders arbete och du kan därför inte skattereducera när du stödjer Civil Rights Defenders med en gåva. Vi beklagar att regeringen inte utökat denna möjlighet för vår typ av organisationer. Vi är enormt tacksamma för det stöd som vi får in och vi behöver ditt stöd mer än någonsin.

Läs mer här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/aterinford-skattereduktion-for-gavor-till-ideell_H601SkU21

Kontakt

Frågor? Läs mer här eller hör av dig till oss på givarservice@crd.org eller +468 545 277 30.