Nominera

Varje år delar Civil Rights Defenders ut priset Civil Rights Defender of the Year Award till en framstående människorättsförsvarare. Mottagaren av priset är en person som, trots att det innebär stora risker för hens egen säkerhet, fortsätter att kämpa för att mänskliga rättigheter ska erkännas och respekteras.

Priset syftar bland annat till att belysa situationen för människorättsförsvarare som arbetar i repressiva miljöer samt bidra med internationell uppmärksamhet för att öka deras säkerhet.

Personen som mottar priset måste utföra sitt arbete med fredliga metoder utan våld och inom en oberoende människorättsorganisation eller nätverk.

Kandidater

  • Bör ha en central roll i människorättsrörelsen i det land eller den region där personen arbetar;
  • Bör ha bidragit stort till arbetet med att skydda och försvara de medborgerliga och politiska rättigheterna; och
  • Kan behöva internationell uppmärksamhet för att öka personens säkerhet.

Kvalificering för nominering

  • Endast personer, inte organisationer, kan nomineras;
  • Att nominera sig själv är inte tillåtet; och
  • Ofullständiga nomineringar kommer inte att beaktas.

Nomineringsprocess

Vem som vinner priset beslutas av Civil Rights Defenders styrelse som väljer mellan tre kandidater de fått presenterade av organisationens kansli. Valet baseras på de nomineringar som Civil Rights Defenders mottagit från sitt globala nätverk av människorättsförsvarare och människorättsorganisationer.

Det går endast att nominera via personlig inbjudan. Kontakta award@crd.org om du bör få en personlig inbjudan.

Nomineringar skickas till award@crd.org senast den 26 oktober 2020. Märk mejlet med ”Nomination for the Civil Rights Defender of the Year Award 2021” i ämnesraden. Om du av säkerhetsskäl inte vill skicka in nomineringen via mejl, hör av dig till din kontaktperson på Civil Rights Defenders via en säker kanal för att få instruktioner.

En fullständig nominering består av ett ifyllt nomineringsformulär och ett samtyckeformulär undertecknat av den nominerade. Ofullständiga nomineringar kommer inte att beaktas.

Ladda ned

Ladda ner nomineringsformuläret här.
Ladda ner Consent to Nomination här.