Nominera till Civil Rights Defender of the Year 2024

Varje år delar Civil Rights Defenders ut priset Civil Rights Defender of the Year Award till en framstående människorättsförsvarare eller organisation. Mottagaren av priset är en person eller organisation som, trots att det innebär stora risker för deras egen säkerhet, fortsätter att kämpa för att mänskliga rättigheter ska erkännas och respekteras.

Priset syftar bland annat till att belysa situationen för människorättsförsvarare som arbetar i repressiva miljöer samt bidra med internationell uppmärksamhet för att öka deras säkerhet.

Prismottagaren måste utföra sitt arbete med fredliga metoder utan våld och inom en oberoende människorättsorganisation eller nätverk om den är en person.

Kandidater

  • Bör ha en central roll i människorättsrörelsen i det land eller den region där personen arbetar; Enskilda kandidater bör vara en del av en organisation eller ett nätverk;
  • Bör ha bidragit stort till arbetet med att skydda och försvara de medborgerliga och politiska rättigheterna; och
  • Kan behöva internationell uppmärksamhet för att öka personens säkerhet.

Kvalificering för nominering

  • Både personer och organisationer kan nomineras;
  • Att nominera sig själv är inte tillåtet; och
  • Ofullständiga nomineringar kommer inte att beaktas.

Nomineringsprocess

Vem som får priset beslutas av Civil Rights Defenders styrelse som väljer mellan utvalda kandidater de fått presenterade av organisationens kansli. Urvalet baseras på de nomineringar som Civil Rights Defenders mottagit från sitt globala nätverk av människorättsförsvarare och människorättsorganisationer.

Det går endast att nominera via personlig inbjudan. Kontakta award@crd.org om du tycker att du bör få en personlig inbjudan.

Nomineringar ska skickas in senast kl 00:00 CET den 25 oktober 2023. Om du av säkerhetsskäl inte kan använda nomineringsformuläret hör av dig till din kontaktperson på Civil Rights Defenders via en säker kanal för att få instruktioner.

En fullständig nominering består av ett ifyllt nomineringsformulär och ett samtyckesformulär undertecknat av den nominerade. Efter att du skickat nomineringsformuläret kommer du fåt ett mejl med en länk där du kan ladda upp ett foto eller skannad kopia av det ifyllda samtyckesformulär. Ofullständiga nomineringar eller svar som överskrider teckengränsen kommer inte att beaktas.

Nominerings-och samtyckesformulär

Länk till formulär för nominering av individer här.

Länk till formulär för nominering av organisationer här.


Ladda ner samtyckesformulär här.