Mål

Civil Rights Defenders övergripande mål är att förbättra människors tillgång till frihet och rättvisa genom ökad respekt för deras medborgerliga och politiska rättigheter.

För att uppnå detta styrs arbetet av tre delmål. Civil Rights Defenders ska:

1.Stödja människor att utkräva sina medborgerliga och politiska rättigheter genom att:

  • Öka tillgången till rättshjälp
  • Öka tillgången till information

2.Förmå stater att ta ansvar för de mänskliga rättigheternas genomförande genom att:

  • Påverka lagstiftning
  • Förbättra tillämpningen av mänskliga rättigheter

3.Stärka lokala människorättsförsvarares arbete genom att:

  • Förbättra deras förmåga och kapacitet att påverka och driva förändring
  • Förbättra säkerheten för människorättsförsvarare