Om er gåva

När antidemokratiska vindar blåser allt hårdare runt om i världen är det viktigt att de som vågar höja sin röst i kampen för att grundläggande fri- och rättigheter ska respekteras aldrig lämnas ensamma. Vi måste tillsammans växla upp till försvar för demokratin. Varje gåva tar oss ett steg närmare.

  1. Ge er gåva här.
  2. Som tack för ert stöd får ni digitalt material som ni kan använda för att engagera både kunder och anställda samt dela i sociala kanaler.
  3. Ni är nu med och stöttar alla de modiga människor som står upp för mänskliga rättigheter och skapar en framtid där korrupta ledare inte kan ta sin makt för givet. TACK!

Så här förändrar er gåva

Beloppen nedan är exempel på vårt arbete. För att kunna möta utmaningarna människorättsförsvarare står inför i en allt mer snabbföränderlig värld kommer er gåva kommer alltid användas där den bäst behövs.

5 000 kr

Genom vår akutfond kan vi snabbt och effektivt sätta människor i säkerhet. De kan få tillgång till juridisk hjälp om de arresteras eller få hjälp att lämna landet. Läs mer här.

10 000 kr

Vi kan träna personer i digital säkerhet. Att att kunna kommunicera säkert med kollegor och familj utan övervakning eller risk för förföljelse är livsviktigt. Läs mer här.

50 000 kr

Natalia Project är vårt mest omfattande säkerhetsprogram. Ert stöd räcker till helhetsskydd med dygnet runt-bevakning av två människorättsförsvarare och individuella säkerhetsprotokoll under ett helt år. Vi står redo att agera dygnet runt när larmet går. Läs mer här.

Er gåva når fram

Civil Rights Defenders bedriver insamling med respekt för den individuella givaren. All insamling måste ske på ett etiskt, ärligt och transparent sätt. Läs mer här.


90-kontologga