Utvidgad ungdomsövervakning

Status: Tidöpartierna tillsatte under 2023 en utredning som bland annat ska föreslå en ny påföljd, ”utvidgad ungdomsövervakning”, som är mer ingripande och innebär en utvidgad verktygslåda med fler kontrollmöjligheter. Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv som innebär att förslaget ska redovisas redan 3 juni 2024, istället för 10 januari 2025.

Kommentar: Även om utvidgad ungdomsövervakning inte är ett frihetsberövande, måste det fortfarande uppfylla barns andra grundläggande fri- och rättigheter, såsom rätten till rörelsefrihet och integritet. Detta innebär bland annat högt ställda krav på legalitet och proportionalitet. Det bör vidare erinras om att fokus ska läggas på förebyggande åtgärder, i stället för sanktioner såsom utvidgad ungdomsövervakning.

Senast uppdaterad: 2023-12-12