Kan larmet aktiveras av misstag?

Ja, men Civil Rights Defenders har ett detaljerat säkerhetsprotokoll för hur ett larm ska verifieras. Tillsammans med bland annat kollegor på plats i varje område, som även de mottar larmet, avgör vi om det är äkta eller inte.