Faces of Pride – Deniz banar väg för queera författare i Turkiet

Som författare och digital aktivist vill Deniz Erkaradağ stärka hbtqi-personers röster i Turkiet. Genom att arbeta med en av de första podcasterna i Turkiet som fokuserar på queer och feministisk synlighet, samtidigt som hon har publicerat en av få queera kärlekshistorier i landet, syftar Deniz till att stödja och skapa en trygg plats för hbtqi-personer som tystas av förtryck.

Hur och varför blev du hbtqi-aktivist? 
Jag började min aktivistresa 2011 genom att bli volontär för Lambdaİstanbul (en av de första hbtqi-organisationerna i Turkiet). Min första motivation var att kunna hitta mitt folk och hitta en trygg plats för mig. Efter att ha blivit volontär har jag hittat modet att ta plats och höja min röst i de framväxande sociala rörelserna i Turkiet.  

Hur arbetar du och din organisation för att stärka hbtqi-rättigheter? 
Jag är en queer författare och digital aktivist. QueerTroublemaker Podcast är en av de första poddarna på turkiska som fokuserar på queer och feministisk synlighet. Vi strävar efter att stärka kvinnor/transpersoner/alla vars röster inte hörs, inte bara i Turkiet utan i hela hbtqi-samhället. I varje avsnitt diskuterar vi ett specifikt ämne och vi bjuder ofta in aktivister och forskare som är specialister inom sitt område att höras inte bara av hbtqi-gemenskapen utan också av den vanliga publiken. Vid sidan av vår podcast lanserade vi en webbplats för att utöka projektet och bjöd in människor att samarbeta och dela med sig av sitt kreativa arbete. Med vår webbplats var vårt mål att stärka konversation kring hbtqi-kultur och konst; att stödja yttrandefriheten. Genom detta arbete strävar vi efter att upprätthålla en trygg plats för hbtqi-personer och kvinnor som inte kan höja sina röster mot förtryck samtidigt som vi uppmärksammar de frågor som förbises.

Jag skulle vilja prata lite om min resa som skribent. Min första roman publicerades på turkiska, och mina noveller och dikter har publicerats i tidningar. Jag skrev en hbtqi-roman, en lesbisk kärlekshistoria. Även om det inte är den första lesbiska kärlekshistorien så är det inte särskilt vanligt att läsa queera berättelser i turkisk litteratur, som är en väldigt macho- och mansdominerad scen. Jag vill bli hörd som en hbtqi-person och jag vill också uppmuntra andra att skriva. För vi behöver queera författare mer än någonsin i Turkiets nuvarande förtryckande atmosfär. 

Vad har Pride betytt för hbtqi-rörelsen? 
I skuggan av attacker, förolämpningar och trakasserier tycker jag att vi ska kunna ses som de vi är, visa våra rätta färger och inte vara rädda för samhällets felbedömningar. Pridemånaden, prideevenemang och pridemarscher är både ett kollektivt utrymme för aktivisterna, alla queera människor att träffas och bli starkare tillsammans, men är också ett utrymme för att visa resten av världen, att vi är stolta och att vi är queera. Det visar också vad hbtqi-rörelsen har åstadkommit genom åren. 

Vad betyder Pride för dig? 
Vår pridemarsch har attackerats av polisen varje år sedan 2015. Innan dess hade jag turen att se riktigt stora pridemarscher i Istanbul (i den största deltog nästan 200.000 personer). Och i år ställdes våra prideveckor in av guvernören. För en person som skulle kunna se glädjen i Pridemånaden i Turkiet, betyder Pride att vi kan existera trots allt, att vi har varit här sedan början och vi kommer att vara här oavsett vad. 

Pride betyder att vi kan existera trots allt, att vi har varit här från början och att vi kommer vara här oavsett vad 

– Deniz Erkaradağ

 Läs mer om Civil Rights Defenders arbete för hbtqi-rättigheter här.

Taggar ,