Akutstöd till människorättsförsvarare i krig

Att försvara mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet är om möjligt än mer viktigt under krig. Men det är också extra farligt. Under de senaste veckorna av krig i Ukraina har vi sett en ökning av ansökningar om akutstöd i regionen, speciellt från journalister i Ukraina.

Genom vår Akutfond stöttar vi människorättsförsvarare och journalister i regionen. Målet är att förbättra deras säkerhetssituation tillräckligt för att de ska kunna stanna kvar och fortsätta sitt arbete. Att se till att oberoende journalister kan stanna och rapportera inifrån kriget är oerhört viktigt.

Sedan krigets början, under perioden 24 februari – 18 mars, har vi kunnat ge stöd till över 200 människorättsförsvarare och journalister i regionen. Delar av stödet är relaterat till brådskande evakueringar eller temporära omplaceringar, men vi har även bidragit med säkerhetsförbättringar och psykologiskt stöd. Vi hjälper också till med utrustning, som skyddsvästar, hjälmar och första hjälpen-kit till oberoende journalister.

Många av förfrågningarna om akutstöd kommer från just journalister, men vi har också mottagit många ansökningar från hbtqi-organisationer. Ukraina har länge varit en säkrare plats för människorättsförsvarare i regionen, och aktivister från Belarus, Centralasien och Ryssland har flyttat till Ukraina för att kunna arbeta under tryggare förhållanden. På grund av kriget står nu aktivister inför risken att återigen tvingas fly för sin säkerhet. 

Stöd Akutfonden
Taggar , ,