Serbien måste respektera mötesfriheten och göra upp med förhärligandet av krigsförbrytare

Civil Rights Defenders uppmanar Serbiens myndigheter att inte hindra initiativ och aktiviteter i landet som syftar till att göra upp med tidigare krigsförbrytelser, samt att respektera rätten till mötesfrihet. Detta efter att människorättsaktivister förbjudits att avlägsna en väggmålning av en krigsförbrytare i centrala Belgrad.

Förra veckan bjöd vår partner, Ungdomsinitiativet för mänskliga rättigheter i Serbien, in till en aktivitet där de uppmanade människor att vara med och bort en väggmålning av krigsförbrytaren Ratko Mladic, i centrala Belgrad, den 9 november – dagen till minne av fascismens offer.

Efter en rad hot på nätet meddelade Serbiens inrikesministerium den 5 november att de förbjöd aktiviteten, med motiveringen att det fanns en ”hög risk för fysiska bråk” med grupper som motsatte sig att målningen skulle tas bort. I stället för att utreda och vidta åtgärder mot dessa hot har regeringen begränsat de mänskliga rättigheterna och valt att inte konfrontera förhärligandet av krigsförbrytare.

Civil Rights Defenders avdelningschef för Europa och MENA, Goran Miletic, meddelade att ”genom att begränsa rätten till fredliga sammankomster ställer sig Serbiens myndigheter på samma sida som dem som uppmanar till etniskt hat, snarare än med dem som engagerar sig i insatser som syftar till försoning.”

Serbien får inte hindra människorättsaktivister från att utföra fredliga aktiviteter, och de behöver se till att de skyddas mot hot och övergrepp på nätet. De måste också ta tag i hanteringen av det förflutna genom att verka för ett samhälle där dömda krigsförbrytare döms, inte förhärligas.

Taggar ,