Serbien måste respektera demokratiska principer i ändringen av lagen om fri tillgång till information av allmänt intresse

Civil Rights Defenders, tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer som utgör Coalition for Access to Justice, uppmanar Serbiens regering att respektera både rättsstatsprincipen och demokratiska principer i ändring av lagen om fri tillgång till information av allmänt intresse.

Läs hela statementet här.

Taggar ,