Experter sökes för att utveckla policydokument om utbildning i Serbien

Civil Rights Defenders söker experter i Serbien (forskare, analytiker, aktivister med mera) för att utveckla fyra policydokument om utbildning inom mänskliga rättigheter och rättsstaten i Serbien, samt jämför med andra länder utifrån ett regionalt perspektiv.

Policydokumenten handlar om: mänskliga rättigheter inom grundskolan och gymnasiet i Serbien; icke-formell utbildning i mänskliga rättigheter i Serbien; praxis för mänskliga rättigheter inom högre utbildning i regionen, hur covid-19 har påverkat högre juridisk utbildning i Serbien. Varje dokument beräknas vara mellan 10-15 sidor.

För mer information och för att ansöka, vänligen läs referensvillkoren. Sista ansökningsdag är 12 januari 2021.

Taggar