Gemensamt uttalande: Frikännande enda rätta utgången i åtalet mot METU Pride-deltagare

Vi, de undertecknande människorättighetsorganisationerna, menar att den enda rättvisa utgången i det orättvisa åtalet mot 19 människorättsförsvarare, för deras deltagande i en fredlig prideparad på campus till Ankaras tekniska universitet i Mellanöstern (METU) den 10 maj 2019, är deras fullständiga frikännande vid nästa utfrågning den 10 december kl. 09:00 (UTC +3.)

Människorättsförsvararna står anklagade för att ”ha deltagit i en olaglig församling” och ”att inte ha skingrats trots att de varnats”. Detta trots att Ankaras administrativa överklagandenämnd tre veckor tidigare hade upphävt förbudet som förbjöd alla hbtqi+ aktiviteter i Ankara under undantagstillståndet, som användes som rättslig grund för att förbjuda paraden. Regiondomstolen upphävde förbudet på grund av att det var olagligt och begränsade rättigheter och friheter på ovillkorliga, vaga och oproportionerliga sätt.

Läs vidare i det gemensamma uttalandet på engelska här.

Taggar ,