Civil Rights Defenders ny medlem i plattformen CONCORD Sverige

Den 22 september valdes Civil Rights Defenders in som ny medlem i plattformen CONCORD Sverige. Medlemsorganisationerna i plattformen arbetar tillsammans för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik.

– Vi är glada att nu vara en av många starka medlemsorganisationer i CONCORD Sverige. Det är ett naturligt steg för Civil Rights Defenders. I synnerhet när demokratin i världen är på tillbakagång och utrymmet för civilsamhällen krymper. Då är behovet stort av gemensamma röster som driver på för att mänskliga rättigheter ska respekteras, säger Anders L. Pettersson, Executive Director på Civil Rights Defenders.

Tillsammans med Civil Rights Defenders valdes även organisationerna 2022 Initiative Foundation, Framtidsjorden och SWEDO in som medlemmar på styrelsemötet i september. CONCORD Sverige består nu av 76 medlemmar.

Arbetet i plattformen formas av medlemsorganisationernas behov och prioriteringar. En stor del av arbetet sker genom arbetsgrupper där representanter från medlemsorganisationerna deltar och är drivande. Arbetsgrupperna är kopplade till dessa sju prioriterade frågor:

  • Agenda 2030 och samstämmighet
  • Migration och utveckling
  • EU:s och Sveriges bistånd
  • Civilsamhällets demokratiska utrymme
  • Jämställdhet
  • Företagande och mänskliga rättigheter
  • EU-finansiering

CONCORD Sverige är en av 28 nationella plattformar i CONCORD Europa, som totalt samlar 2 600 civilsamhällesorganisationer för att tillsammans påverka EU:s utvecklingspolitik.

Läs mer om CONCORD Sverige här.

Taggar