25 år sedan folkmordet i Srebrenica

Idag är det 25 år sedan folkmordet i Srebrenica inleddes. Många av offren förblir okända. Än idag förnekar vissa massakern, vilket blir en grund för politisk manipulation istället för att ett försoningsarbete baserat på fakta.

Den 16 april 1993 förklaras Srebrenica till en skyddad zon under FN:s beskydd enligt FN:s säkerhetsråds resolution 819. Under de kommande månaderna lyckas FN varken med att avmilitarisera Bosnien-Hercegovinas armé inne i Srebrenica eller att tvinga de bosnienserbiska militärstyrkorna runt staden att dra sig tillbaka. Detta banade väg för den värsta massakern i europeisk modern historia.

Trots det formella FN-skyddet attackerade och intog den bosnienserbiska armén Srebrenica i juli 1995. Över 8 000 muslimska män och pojkar dödades. 8 372 offer har identifierats hittills. Cirka 7 000 offer har blivit grävts upp, identifierats och fått en begravning. Fortfarande finns det över 1000 offer som ännu inte hittats, grävts upp eller identifierats.

I april 2004, i samband med överklagandet i Radoslav Krstić fall, fastslog Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) att massakern i Srebrenica var ett folkmord. 2007 bekräftade Internationella domstolen i Haag i en slutgiltig dom att folkmord begåtts. Fram till idag har 47 personer dömts till totalt över 700 års fängelse, varav fyra livstidsdomar, som dömts av ICTY och andra domstolar i regionen.

Men det finns fortfarande 3 000 väntande ärenden vid domstolarna i BiH, bland annat fall kopplade till Srebrenica. Under det senaste året har emellertid inga sådana fall fått något domslut i regionen, rapporterar BIRN BiH.

– Sanning och rättvisa måste vara ledorden i försoningsarbetet. Att erkänna folkmordet i Srebrenica är av både regional och internationell betydelse. Tyvärr har familjer som förlorade anhöriga under folkmordet i Srebrenica fortfarande inte fått fullständig rättvisa, ens efter 25 år, eftersom länder i regionen fortfarande inte har accepterat ICTY-besluten om brott mot mänskligheten och folkmord. Officiellt och otvetydigt godkännande av fastställda fakta av alla länder på västra Balkan är ett måste för att regionen ska kunna gå vidare. Att ta ansvar för folkmordet och kriget på 90-talet måste vara en förutsättning för att EU ska integrera dessa stater, säger Goran Miletic, Europachef på Civil Rights Defenders.

I år kommer nio offer att begravas på kyrkogården i Potočari. Endast deras närmsta familj, vänner eller andra nära släktingar kommer att delta i begravningsceremonin.

Taggar ,