Serbien bör utreda polisens övervåld mot demonstranter

Photo credit: Nova.rs

Civil Rights Defenders fördömer polisens våldsamma ingripanden och övervåld under tisdagskvällens demonstrationer i Belgrad och uppmanar Serbiens myndigheter att utreda alla överträdelser av både sin egen lagstiftning och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. 

Videofilmer visar att polisen använder oproportionerligt våld för att skingra demonstranter, bland annat misshandel av fredliga åskådare, våldsamma attacker av både militärpolisen och civilklädda poliser samt urskillningslös användning av tårgas och distraktionsgranater. 

Läs hela artikeln på engelska här.

Taggar ,