Turkiet: Trakasserierna mot organisationer som kritiserar hatbrott mot hbtqi+ personer måste få ett slut

Det turkiska nätverket för människorättsförsvarare ”Solidarity Network for Human Rights Defenders – Turkey” som Civil Rights Defenders varit med i sedan det bildades, har uttalat sig om situationen för organisationer som kritiserar hatbrott. Uttalandandet kan läsas i sin helhet här.

Originaltext på engelska här.

I en situation där Turkiet, och världen som helhet, tvingas hantera covid-19-pandemin, finner vi oss i en extraordinär situation. Tusentals människor dör dagligen, och i denna kris är respekten för mänskliga rättigheter och människorättsförsvarare mycket viktig för den mellanmänskliga solidariteten. Den 24 april 2020 uttalade sig den turkiska myndigheten för religiösa frågor på ett diskriminerande sätt om hbtqi- och hiv-positiva individer i en predikan. Detta exempel på hat och hets mot folkgrupp från myndigheternas sida är oacceptabla, särskilt i en tid där samhället i stort hotas av en pandemi. Statens första och främsta plikt är att respektera rättsstatsprincipen samt skydda medborgarnas rättigheter.  

Att myndigheten för religiösa frågor diskriminerar en grupp bryter både mot konstitutionen, lagen och de internationella konventioner som Turkiet undertecknat. Att organisationer som kritiserar hatbrott utreds av statliga myndigheter är ännu ett exempel på den alltmer repressiva relationen mellan staten och civilsamhället i Turkiet på senare år. Statens skyldighet bör vara att bekämpa hatbrott och diskriminering, inte att trakassera de som påminner offentliga institutioner om deras skyldigheter. Det bryter mot rättsstatsprincipen att oberoende juridiska instanser inte ställer de tjänstemän som trakasserade dessa organisationer till svars.

Artikel 136 i Turkiets konstitution fastställer tydligt myndighetens mandat. Myndigheten för religiösa frågor ska på sekulär och politiskt neutral grund eftersträva nationell solidaritet och integration.     

Det är tydligt att predikan ifråga inte stämde överens med myndighetens mandat från konstitutionen.  

Istället för en utredning av de tjänstemän som bröt mot myndighetens mandat, inleddes utredningar av advokatsamfund, advokater, och medborgare som kritiserat predikan som diskriminerade hbtqi-personer. Detta döljer det faktiska brottet och skapar en miljö som främjar hatbrott.  

Advokatsamfunden i Ankara och Diyarbakir fördömde de diskriminerande uttalandena från myndigheterna. Vi människorättsorganisationer ser utredningarna, om att advokatsamfunden skulle ha ”förolämpat religiösa värderingar” enligt artikel 216/3 i brottsbalken, som ett nytt steg i attackerna mot människorättsförsvarare i Turkiet.

Europarådets Istanbulkonvention, som Turkiet har undertecknat, förbjuder diskriminering baserad på sexuell läggning och identitet. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har även i tidigare avgöranden fastställt att Europakonventionen förbjuder diskriminering baserad på sexuell läggning.  

Syftet med människorättsorganisationer är att stå upp mot försök att diskriminera och kriminalisera medborgare på grund av deras sexuella läggning, och motarbeta dessa attityder.  

Vi står bakom de hbtqi-organisationer och människorättsförsvarare som nu utsätts för hot och utredningar. Vi kräver att dessa olagliga utredningar upphör omedelbart. Våra krav är baserade på Turkiets konstitution samt de internationella avtal Turkiet har undertecknat.

Som människorättsorganisationer är vi bekymrade av de sociala konsekvenserna den här predikan kan få, då vi ofta har sett hur diskriminerande uttalanden av statstjänstemän har övergått till diskriminerande handlingar och eventuella hatbrott som sällan utreds. Det var även fallet efter predikan den 24 april. På grund av denna straffrihet publicerade människorättsorganisationerna sina uttalanden och delade med sig av sin kritik med offentligheten, och uppfyllde därmed sin skyldighet att rätta falska uppgifter som uppgetts från statens sida.

Den mentalitet som utpekar en samhällsgrupp och förknippar den med sjukdom gör kampen mot pandemin ineffektiv och fruktlös när dussintals människor omkommer dagligen. För att diskriminerande retorik och handlingar mot hbtqi-personer ska få ett slut måste en utredning mot individer och institutioner ansvariga för hatbrott inledas.  

Solidarity Network for Human Rights Defenders – Turkey

Association for Monitoring Equal Rights, Citizens’ Assembly Turkey, Civic Space Studies Association, Civil Rights Defenders, Foundation for Society and Legal Studies, Human Rights Association İstanbul Branch, Human Rights Agenda Association, Human Rights Foundation of Turkey, Kaos GL, Life Memory Freedom Association, Media and Law Studies Association, SPoD LGBTI+, Punto24 Association for Independent Journalism, Research Institute on Turkey, Truth Justice Memory Center, Turkish-German Forum of Culture 

Vi håller ögonen på makten.

Auktoritära stater får inte använda pandemin som ursäkt för att tysta kritiska röster. Vi bevakar och utkräver ansvar när människors fri- och rättigheter kränks.  Du kan vara med och hålla koll tillsammans med oss här:

Genom att gå vidare godkänns vår personuppgiftshantering.

Läs mer om att hålla koll på makten under pandemin här
Taggar , , ,