Historisk dom: svenska staten skyldig till etnisk diskriminering

Den 10 juni meddelade tingsrätten att svenska staten är skyldig till etnisk diskriminering. Civil Rights Defenders vann målet på alla punkter där staten ställts till ansvar för Skånepolisens register över romer.

Domslutet är en seger inte bara för de elva personer som vi företrädde i detta mål och övriga romer som fanns med i polisens olagliga register, domen är också en seger för alla i Sverige som har rätt att få sina mänskliga rättigheter skyddade av svensk lagstiftning, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

I september 2013 avslöjade Dagens Nyheter att polisen i Skåne hade ett register över ca 4700 romer eller personer med nära anknytning till romer. Stort antal individer i registret var barn och även flera de registrerade var avlidna. Många var bosatta i andra delar av landet än Skåne och hade ingen som helst koppling till den kriminalitet som Skånepolisen menar att registret var skapat för att kartlägga.

Upprättelse och skadestånd

I dagens historiska domslut ger Stockholms tingsrätt upprättelse till de tre barn och åtta vuxna som Civil Rights Defenders agerade ombud för i stämningen av staten. De får rätt på alla punkter och tillerkänns 30 000 kronor var i skadestånd för kränkningen de utsatts för. I domslutet gör tingsrätten hänvisningar till Europakonventionen för mänskliga rättigheter och de historiska övergrepp romer i Sverige utsatts för från statsmaktens sida. Justitiekanslern (JK) som företrädde svenska staten i målet har tre veckor på sig att eventuellt överklaga tingsrättens dom innan den vinner laga kraft och skadestånd kan betalas ut.

Läs hela domslutet här.

Tingsrättens dom gäller endast de elva personer som företräddes av Civil Rights Defenders i det aktuella målet. Läs även Svenska staten skyldig till etnisk diskriminering: vad händer nu? för mer information om vad som händer efter domslutet.

Taggar ,