Ny lag hotar yttrandefriheten i Bosnien och Hercegovina

Foto: Civil Rights Defenders

Den 5 februari antog Republika Srpska i Bosnien och Hercegovina en kontroversiell lag om ”allmän ordning och säkerhet”. Lagen begränsar allmänhetens och medias användning av internet och sociala medier ytterligare.

Civil Rights Defenders befarar att lagen kan utlösa en våg av censur och självcensur i det civila samhället och bland oberoende medier och kritiska röster. Enligt lagen betraktas sociala medier som en ”offentlig plats” och sanktioner kan åläggas dem som offentligt kritiserar statliga förvaltningar eller andra offentliga institutioner.

Civil Rights Defenders fördömer antagandet av lagen och kräver att den upphävs. Yttrandefrihet ska garanteras i enlighet med internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

”Lagen är mycket restriktiv. Om den inte upphävs och ändras riskerar varje enskild användare av sociala medier i Republika Srpska förföljelse eller sanktioner”, säger Ena Bavcic, handläggare för Bosnien och Hercegovina på Civil Rights Defenders.

Om lagen:

Artiklarna 7 och 8, samt definitionen av en offentlig plats, strider mot rätten till yttrandefrihet, enligt artikel 10 i Europakonventionen, samt artiklarna 2 och 19 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Taggar