Den vietnamesiske bloggaren Dieu Cay frigiven men tvingad att leva i exil

Efter sex år i fängelse har den framstående vietnamesiske människorättsförsvararen och bloggaren Dieu Cay frigivits, samtidigt har myndigheterna tvingat honom att lämna landet. Han lever sedan några dagar tillbaka i exil i Los Angeles, USA.

Dieu Cay, vars riktiga namn är Nguyen Van Hai, lämnade den 21 oktober Hanoi och anlände till Los Angeles där han välkomnades av en skara anhängare.

– Nyheten om Dieu Cays frigivning är glädjande och tjänar samtidigt som en viktig påminnelse om att omvärldens fortsatta påtryckningar för att få alla fängslade människorättsförsvarare i Vietnam frisläppta är av stor betydelse, säger Brittis Edman programchef för Sydostasien på Civil Rights Defenders.

Dieu Cay har varit fängslad sedan 2008 och under sina sex år i fängelse har han vid upprepade tillfällen protesterat mot misshandel och dåliga förhållanden genom hungerstrejk. Hans familj har under långa perioder nekats besöka honom i fängelset och det har framkommit rapporter om att hans hälsa har försämrats.

2008 dömdes han till 30 månaders fängelse efter att ha anklagats för skattebrott, men släpptes aldrig ut efter avtjänat straff. Istället anklagades han efter avtjänat straff 2012, genast för ”anstiftan till propaganda mot staten” och under den nationella säkerhetslagstiftningen dömdes han till ytterligare 12 år i fängelset.

Dieu Cay var tidig med att högljutt kritisera den vietnamesiska regimens relationer med Kina. En kritik som på senare tid blivit allt vanligare och mindre kontroversiell efter försämrade relationerna på grund av territoriella tvister länderna emellan. Trots hot och den överhängande risken av att fängslas – har hans modiga människorättsarbete gett honom internationellt erkännande.
Människorättsorganisationer, däribland Civil Rights Defenders, världsledare och FN har fört en pågående kampanj för hans omedelbara frigivning.

De internationella påtryckningarna om Dieu Cays frigivning verkar ha fått extra drivkraft vid USA-ledda förhandlingar om Vietnams inträde i ett omfattande handelsavtal (The Trans-Pacific Partnership).

Vietnam är ett av de länder i världen som har det högsta antalet fängslade bloggare och nätaktivister. Myndigheterna bör därför nu se till att Dieu Cays frigivande efterföljas av ett frigivande av de 26 bloggare som sitter fängslade i landet.

Taggar