Polisvåld mot demonstranter måste utredas

Foto: Civil Rights Defenders

Under sex månader har anställda som förlorat sina jobb och sina inarbetade löner, vid företag som privatiserats i Bosnien och Hercegovina, samlats i fredliga demonstranter. Den 5 februari försökte demonstranter ta sig in i myndighetsbyggnader i Tuzlu och våldsamma sammandrabbningar med polis bröt ut. Den 7 februari hade protesterna spridit sig över hela landet och många vittnade om polisens övervåld mot demonstranterna.

Civil Rights Defenders uppmanar därför myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att omedelbart utreda våldet mot demonstranter på gatan och dem som häktats i och med protesterna.

För att övervaka händelseförlopp och identifiera de bästa sätten att hjälpa dem vars rättigheter ej respekterats har Civil Rights Defenders två representanter på plats, Sumeja Tulic och Natalija Bratuljevic. Representanterna följer noggrant händelseförloppet och gör löpande intervjuer med demonstranter, häktade och journalister på plats.

Civil Rights Defenders är bekymrade över rapporterade fall där enskilda poliser hotat och trakasserat demonstranter, medlemmar i plenum (allmän sammankomst där alla berörda deltar) och journalister. Fler bekymmersamma händelser är att domstolen beordrat media att leverera bildmaterial från demonstrationerna för att kunna identifiera demonstranter så att de kan väcka åtal mot dem, och rapporter om att polismyndigheterna slumpmässigt stoppar och ber folk om ID-kort.

Flera personer, däribland två minderåriga har rapporterat om extrem polisbrutalitet när de arresterades och sedan i häktet. Civil Rights Defenders arbetar just nu med att undersöka de bästa rättsliga vägarna för att kunna hjälpa de drabbade och deras familjer att få rättslig prövning och sina rättigheter respekterade.

Civil Rights Defenders vill påminna de bosniska myndigheterna om deras plikt att oberoende utreda fall och ställa ansvariga inför rätta och deras skyldighet att respektera rätten till fredliga sammankomster och yttrandefrihet. Rättigheter som garanteras i grundlagen, Europakonventionen och de internationella konventioner gällande civila och politiska rättigheter som Bosnien och Hercegovina har undertecknat och ratificerats. Civil Rights Defenders kommer att fortsätta att övervaka demonstrationerna och dokumentera ytterligare kränkningar och övergrepp.

Taggar