Vietnamesisk människorättsförsvarare fortfarande fängslad

Le Quoc Quan, försvarsadvokat i ett flertal människorättsfall och känd för sina regimkritiska blogginlägg, förblir fängslad, enligt utfallet i överklagandedomen som meddelades i Hanoi den 18 februari. Dagen innan domstolsförhandlingen arrangerade över 3000 vietnameser en ljusmanifestation för Le Quoc Quan (foto: chuacuuthe.com). Enligt rapporter vacklar hans hälsa efter en hungerstrejk.

– Det fanns en förhoppning om att Vietnams nyvunna plats i FN:s människorättsråd skulle kunna öka trycket på en rättvis rättegång och ett frigivande, så beslutet är högst beklagligt, säger Brittis Edman, Sydostasienchef på Civil Rights Defenders.

År 2007 greps Le Quoc Quan för första gången, efter att ha deltagit i en demokratiutbildning i USA. I december år 2012 greps han igen, anklagad för skattefusk. I oktober i fjol fastställdes domen: 30 månader i fängelse och totalt motsvarande över 300 000 kronor i böter.

Le Quoc Quan är grundare till advokatbyrån Quan and Brothers, vars klienter bland annat bestått av fabriksarbetare i arbetsrättsliga konflikter och marginaliserade grupper. Han har även varit en engagerad internetaktivist, som skrivit om enpartistyret och konstitutionen i Vietnam. Han har också kostnadsfritt tillhandahållit en juridisk internettjänst för personer som vill försöka få rättvisa skipad men som saknar medel för att bekosta juridisk expertis.

Le Quoc Quan hade publicerat ett kritiskt blogginlägg om Vietnams konstitution bara nio dagar innan han greps i december 2012, strax innan regeringen själv sjösatte en omfattande revisionsprocess av konstitutionen. Han fängslades på grund av påstådda oegentligheter inom ett av hans företag, trots att vietnamesisk lag föreskriver att ett företag och dess direktör ska ses som två separata juridiska personer.

Han sitter fängslad i Hanoi i fängelset Hoa Lo, och efter att den nya domen föll så står det klart att han fortsätter att avtjäna fängelsestraffet, utan möjlighet att överklaga domen ytterligare. Dagen innan domstolsförhandlingen arrangerade över 3000 vietnameser en ljusmanifestation för Le Quoc Quan, och under själva förhandlingen samlades ett hundratal till stöd för honom utanför domstolen, då de nekats tillträde till förhandlingen.

Dagarna före rättegången nekades Le Quoc Quan besök av sina advokater och han har heller inte fått ta del av domstolshandlingar som varit nödvändiga för hans försvar.

FN:s arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden (UNWGAD) har uttryckt att åtalet mot Le Quoc Quan kan kopplas till hans människorättsarbete och att det brutit mot rätten till yttrandefrihet, enligt artikel 19 i FN:s Internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), som Vietnam ratificerat.

Civil Rights Defenders anser att fallet visar hur bristfällig rättssäkerheten är för människorättsförsvarare i Vietnam. Det är tydligt att Le Quoc Quan straffas för åsikter som regimen inte tolererar.

Taggar