Förföljelse av fredliga bloggare och aktivister måste få ett slut

Den 29 oktober meddelade en domstol i Vietnam att Dinh Nhat Uy, bloggare och aktivist, döms till 15 månader villkorlig dom, vilket i praktiken innebar att han släpps från fängelset och sätts i husarrest. Men åtalet mot honom visar tydligt problemet med vagt formulerade lagar såsom Artikel 258, som möjliggör åtal av personer som inte gjort något annat än att utöva sin rätt till yttrande- och åsiktsfrihet. Detta måste få ett slut om Vietnams kampanj för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter ska verka trovärdig.

Dinh Nhat Uy greps i juni 2013, misstänkt för brott mot artikel 258 i den vietnamesiska brottsbalken, för att ha skrivit om sin fängslade bror på Facebook och publicerat regeringskritiska texter. Artikel 258 förbjuder ”missbruk av demokratiska friheter som inkräktar på statens eller organisationers och/eller medborgares intressen”.

Ett löst sammansatt nätverk av bloggare för just nu en kampanj mot Artikel 258 som de anser används för att tysta bloggare och andra aktivister. Inför rättegången mot Dinh Nhat Uy använde nätverket sina bloggar som en plattform för manifestation där de bland annat publicerade åtalet mot Dinh Nhat Uy på både vietnamesiska och engelska.

Bland anklagelserna mot honom finns ”publiceringar av stötande material” som sägs ha en negativ påverkan på synen på statliga myndigheter, institutioner och individer, och spridningen av sådant material genom ”likes”. Åtalet visar tydligt problemet med vagt formulerade lagar såsom Artikel 258, som möjliggör åtal av personer som inte gjort något annat än att utöva sin rätt till yttrande- och åsiktsfrihet.

Nätverket har också skrivit ett gemensamt uttalande om åtalet och rättegången mot Dinh Nhat Uy, där de argumenterar för åtalets illegitimitet och att Artikel 258 används på ett godtyckligt sätt, utan respekt för principen om likhet inför lagen. Om den principen skulle tillämpas skulle flera andra personer också åtalas, bland annat ledande politiker som publicerat kritik mot staten eller dess representanter. Nätverket påpekar också att de själva har publicerat liknande texter som Dinh Nhat Uy och därför också borde åtalas.

Samtidigt fortsätter Vietnam sin kampanj för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Om denna kampanj ska verka trovärdig måste förföljelsen av fredliga bloggare och andra aktivister inom det civila samhället få ett slut. Att ovillkorligt frige Dinh Nhat Uy och upphäva Artikel 258 vore en bra början.

Taggar