Definitionen av hatbrott behöver ändras i strafflagen

Workshop om hatspråk och hatbrott 28-30 november 2012. Foto: Civil Rights Defenders

Lagförslaget om ändringar i straffrätten i Bosnien och Hercegovina, som nyligen skickades till parlamentet, innehåller alltför snäva och ofullständiga rättsliga formuleringar av hatbrott och saknar flera skyddade grunder. Det anser Civil Rights Defenders och vår lokala partner Koalitionen mot hatpropaganda och hatbrott, som därför föreslå förändringar av den rättsliga utformningen av hatbrott.

Som medlem av Europarådet, har Bosnien och Hercegovina skyldighet att harmonisera sina strafflagar med konventionerna.

Koalitionen, som övervakar hatpropaganda och hatbrott som en del av sin ordinarie verksamhet, har redan vädjat till de statliga institutionerna i denna fråga efter ett hatbrott som ägde rum i Mostar i december 2012, då en ung man blev överfallen på grund av hans påstådda sexuella läggning.

– Vi uppmanar de lagstiftande myndigheterna i Federationen Bosnien och Hercegovina att vidta nödvändiga steg för att acceptera de förändringar som föreslagits av koalitionen. Det är av avgörande betydelse för att åtala brottslingar som begår hatbrott, säger Sumeja Tulic, Civil Rights Defenders handläggare för Västra Balkan.


Koalitionen mot hatpropaganda och hatbrott bildades i januari 2013 med stöd av Civil Rights Defenders och OSSE Bosnien och Hercegovina. Dess medlemmar är the Association for Democratic Initiatives; Youth Initiative for Human Rights; Media Centre; Sarajevo Open Centre; CURE Foundation; BH journalists och Press Council i Bosnien och Hercegovina. Koalitionen bedriver påverkansarbete för en adekvat reglering av hatpropaganda och hatbrott i strafflagstiftningen, samt för harmonisering av denna förordning på alla statliga nivåer.

Taggar ,