Framtidens jurister utbildas i yttrandefrihet

Med teoretiska och praktiska kunskaper om nationell medielagstiftning och europeiska normer på området är juridikstudenter bättre förberedda att hantera människorättsfrågor i sina framtida yrken. Det är därför Civil Rights Defenders, tillsammans med en av organisationens långvariga partner, Pressrådet i Bosnien-Hercegovina, genomför återkommande utbildningar i yttrandefrihet och tryckfrihet för juridikstuderande i Bosnien-Hercegovina.

Under utbildningen tränas studenterna i praktisk tillämpning av Bosniens förtalslag och får en djupare förståelse för pressfrihet och yttrandefrihet.

Utbildningen har också en positiv effekt på integrationen, förutom intyg på genomförd utbildning får deltagarna nya vänner från andra delar av Bosnien-Hercegovina.

Sedan projektet startades för flera år sedan har totalt 134 studenter från landets samtliga offentliga universitet utbildats.

Den senaste utbildningen samlade 47 juridikstudenter från Banja Luka, Sarajevo, Tuzla, Bihac, Zenica, East Sarajevo, Mostar och Kiseljak.

Taggar ,