Workshop för medborgares engagemang i kampen mot korruption

Workshop i Sarajevo om opinionsbildning och rättshjälp. Foto: Civil Rights Defenders

I slutet av året samlade Civil Rights Defenders och Transparency International i Bosnien och Hercegovina (TI BiH) 15 medlemmar från olika människorättsorganisationer för en workshop om att få medborgare engagerade i kampen mot korruption. I workshopen, som är en del av det långsiktiga arbetet mot korruption, deltog bland andra representanter för ombudsmannainstutionen för mänskliga rättigheter i Bosnien och Hercegovina.

Under workshopen presenterade TI BiH sitt arbete med opinionsbildning och juridisk rådgivning inom centret för Advocacy and Legal Advice (ALAC). ALAC uppmuntrar medborgare att anmäla fall av korruption och hjälper dem att driva processer. Organisationen samlar också in information om rapporterade fall och föreslår systematiska förändringar.

Under workshopen i Sarajevo höll flera experter på området korruption presentationer för deltagarna, som bland andra bestod av representanter för ombudsmannainstitutionen för mänskliga rättigheter i Bosnien och Hercegovina.

För Civil Rights Defenders har kampen mot korruption varit ett långsiktig arbete och organisationen har samarbetat med ALAC sedan 2007.

Taggar ,