Civil Rights Defenders förenar krafter mot diskriminering av romer

Gatuaktion i Nish, November 2012. Foto: Dušan Mitić.

Den romska befolkningen i Serbien utsätts ständigt för allvarlig diskriminering. De hotas om vräkning eller fördrivs från sina hem. För att öka medvetenheten om deras situation och diskutera vad som kan göras för att motverka diskrimineringen, har Civil Rights Defenders organiserat tre rundabordsamtal och gatuaktioner under oktober och november 2012.

Enligt alla tillgängliga rapporter är den romska minoriteten den grupp som är mest utsatt för diskriminering i Serbien. De nekas tillträde till offentliga platser, saknar tillgång till identitetshandlingar, och har därmed inte samma rättigheter som medborgare. Diskrimineringen är särskilt utbredd inom arbetslivet, utbildningsväsendet och när det gäller bostadsfrågor.

Brister i hanteringen av romers svåra situation är snarare regel än undantag, trots de stora ansträngningar som gjorts av internationella organisationer. I de flesta fall saknas en systematisk metod för att hantera diskrimineringen, särskilt när det gäller frågan om identitetshandlingar och rätten till bostad.

I oktober och november 2012 har Civil Rights Defenders organiserat tre rundabordsamtal och gautaktioner i Belgrad, Valjevo och Nis, med romska representanter, människorätts- och minoritetsorganisationer, människorättsförsvarare, experter, journalister och företrädare för de lokala myndigheterna för att diskutera dessa frågor.

Under rundabordsamtalen diskuterades diskrimineringen av romer i skolor och arbetsliv, samt deras situation i den offentliga miljön och utsatthet för tvångsvräkningar. Rundabordsamtalen arrangerades av Civil Rights Defenders i samarbete med National Endowment for Democracy.

Den 14 december 2012 kommer ytterligare ett rundabordsamtal att hållas i den serbiska staden Kragujevac.

Taggar