Hbt-aktivism osynlig i det offentliga

Forskning om hbt-personers rättigheter är mycket ovanligt i Bosnien-Hercegovina. Hbt-rörelsen verkar ha ”försvunnit” från det offentliga samtalet sedan de våldsamma attackerna mot arrangörerna av Queerfestivalen 2008.

Genom att göra en analys av hbt-personers rättigheter i Bosnien-Hercegovina hoppas vi kunna förhindra den negativa utvecklingen som pågått under en tid, då aktivism reducerats till informella möten. Tillsammans med vår partner Sarajevo Open Centre arrangerar vi seminarier för att stärka kapaciteten hos nybildade hbt-nätverk i landet och för att förhindra att hbt-aktivismen hamnar utanför det offentliga samtalet.

Granskningen som presenterades den andra februari är en del i en satsning för att öka aktiviteter som främjar hbt-aktivism som lyfter hbt-personers rättigheter. Den har blivit utskickad till statliga institutioner, människorättsorganisationer, hbt-nätverk, bibliotek och universitet och är en del i det påverkansarbete vi bedriver. Granskningen är tänkt att ge en överblick av internationella, europeiska och nationella säkerhetsorganisationer men kommer också att tjäna i utbildande syfte.

Taggar ,