Systematiskt arbete för skydd mot diskriminering

Personliga egenskaper såsom nationellt eller etniskt ursprung, religiös eller politisk övertygelse, hälsotillstånd, sexuell läggning, kön och ålder är grunder för daglig diskriminering i Serbien.Tillsammans med vår partner CUPS arbetar vi med dessa frågor på ett systematiskt sätt.

Parlamentet har antagit en lag mot diskriminering som rör personer med funktionshinder. Men varken lagstiftaren eller regeringen agerar för att anta en allomfattande lag mot diskriminering.

Tillsammans med Centret för avancerade juridiska studier (Centre for Advanced Legal Studies, CUPS) arbetar vi med dessa frågor på ett systematiskt sätt – genom att ta fram förslag till ny lagstiftning eller föreslå förändringar i den befintliga, och genom att öka medvetenheten om diskriminering av specifika grupper i Serbien.

Under 2011 kommer CUPS att utarbeta en modellag om transsexuellas och transpersoners rättsliga status och publicera en bok i frågan. Lagen kommer att utarbetas med hjälp av experter från koalitionen mot diskriminering.

Samtidigt fortsätter vi med aktiviteter i förhållande till de modellagar som utarbetades under 2009 och 2010. Dessa gäller lagstiftningen rörande diskriminering av romer, med tonvikt på så kallade juridiskt osynliga romer, det vill säga människor som saknar personliga dokument; diskriminering av kvinnor, inom kriminell rätt, familje- och arbetsrätt, samt våld i hemmet; diskriminering av personer med funktionshinder, med särskilt fokus på frågan om berövande av människors rättskapacitet; rättigheter för hbt-personer, särskilt när det gäller samkönade relationer; och rättsligt skydd av känsliga personuppgifter.

Dessutom publicerar vi 500 kopior av en publikation med grundläggande information om mänskliga rättigheter, jämlikhet och rättvisa, och relevanta internationella standarder som kan användas av individer och organisationer i Serbien.

Taggar ,