Juristpool med fokus på diskrimineringsfall

Ett stort problem i Kosovo är att det saknas jurister som företräder offer för männikskorättsövergrepp i domstol. I samarbete med Youth Initiative for Human Rights, Kosovo (YIHR KS) etablerar Civil Rights Defenders en pool av jurister som kommer att identifiera fall av diskriminering och ta dem vidare till domstol.

Samarbetet omfattar utbildning av jurister, forskning och rapportering om hur väl Lagen mot diskriminering respekteras och identifiering av diskrimineringsfall som kan tas vidare till domstol.

Som ett resultat av detta samarbete kommer vi att ha en etablerad pool av advokater som kommer att kunna identifiera fall av diskriminering och, efter ytterligare utbildning, kommer att ha kompetens för att driva fallen i domstol. Vi kommer också att dokumentera i vilken mån diskrimineringslagen respekteras och stärka kapaciteten hos YIHR KS i förhållande till deras Människorättsprogram.

YIHR bildades i Serbien 2003 och 2009 bildades Kosovo-baserade YIHR KS. Civil Rights Defenders har samarbetat med YIHR under flera år särskilt när det gäller insatser till skydd mot diskriminering.

 

 

Taggar