Varningsklockor ljuder vid risk för korruption

För att bekämpa korruptionen har Civil Rights Defenders lagt tonvikt på att försöka förhindra att fall med inslag av korruption eller organiserad brottslighet avskrivs på grund av att den lagstadgade tidsfristen passerats.

I Kosovo är korruptionen närvarande på alla nivåer i samhället. Detta är mycket problematiskt eftersom det bidrar till att underminera demokratiseringsprocessen och skapar ett rättsosäkert samhälle.

För att bekämpa korruptionen har vi lagt tonvikt på att försöka förhindra att fall med inslag av korruption eller organiserad brottslighet avskrivs på grund av att den lagstadgade tidsfristen passerats.

I samarbete med vår långsiktiga partner, Organisationen för demokrati, antikorruption och värdighet – ÇOHU har vi tagit fram ett system för att kontinuerligt övervaka och kunna uppmärksamma när åtal för korruption ignoreras eller när fall av organiserad brottslighet läggs ner.

Det är viktigt att det civila samhället är närvarande i denna process så att arbetet inte drivs av internationella aktörer.

Taggar