Serbiska fängelser är överbelagda

Tillsammans med vår partner Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter i Serbien, HCHRS, bevakar vi sedan tre år tillbaka situationen för de mänskliga rättigheterna i Serbiens 26 fängelser. En av de allvarligaste bristerna som vi funnit under 2010 och 2011 är att fängelserna är överfyllda. Syftet med vår övervakning är att kontrollera att reformerna av fängelsesystemet som påbörjades efter fängelseupploppen år 2001 verkligen genomförs. Hittills har de positiva resultaten varit få.

Vid ett besök i delstatsfängelset i Novi Sad räknades till 620 frihetsberövade och dömda personer trots att fängelset är avsett att rymma 350 personer. Över 11 000 människor är fängslade i Serbien fastän kriminalvården är utformad för 6500 interner. I rapporten beskrivs detta som ett systematiskt problem som inte bara påverkar livskvalitén för de frihetsberövade. Det stora antalet människor omöjliggör också experternas arbete med att hjälpa de intagna att återanpassas till samhället efter frigivningen.

En fältstudie som utfördes i Požarevac Penitentiary-Reformatory for Women förra sommaren visar att även i denna institution är antalet intagna för många. Flera av problemen i kvinnofängelset, bland annat möjligheten att upprätthålla den personliga hygienen, har ett samband med överbeläggningen. På en avdelning delar 70 kvinnor på två toaletter och två duschrum.

På denna anstalt fanns även andra problem. Äldre och sjuka kvinnor behandlas på ett förnedrande sätt som är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna och kan klassas som tortyr. Om en intern känner sig för dålig för att kunna göra sina obligatoriska sysslor, vilket innebär mycket rörelse, krävs tillstånd från fängelseläkaren. Men beviljas tillståndet måste kvinnan spendera hela dagen sängliggandes, utan undantag. En kvinna med ryggproblem berättade att hon tvingar sig själv att ligga ner trots att det förvärrar hennes smärta. Skulle hon bli påkommen med att ha klivit upp ur sängen riskerar hon nämligen att bli tvingad att återgå till sysslor hon inte klarar av utföra.

Läs rapporten: HCS Monitoring of prisons.

Taggar