Nytt försök att anordna Pride i Belgrad

På söndag den 10 oktober görs ett nytt försök att genomföra en Prideparad i Belgrad. Civil Rights Defenders chef Robert Hårdh finns på plats i den serbiska huvudstaden för att delta i paraden och medverka i en paneldebatt som vi anordnar tillsammans med våra partner på lördagen.

Förra året stoppades paraden i sista stund, efter att polisen meddelat att man inte kunde garantera de medverkandes säkerhet. Det gav upphov till omfattande protester inom det civila samhället och en diskussion om huruvida myndigheterna backar för hot från extrema grupper i samhället.

Nu har myndigheterna återigen lovat att paraden ska genomföras och att deltagarna ska skyddas. Civil Rights Defenders har i ett brev till Serbiens premiärminister Mirko Cvetkovic och inrikesministern Ivica Dacic uttryckt tillfredsställelse över de positiva signaler som inrikesministeriet sänt, samtidigt som vi har betonat vikten av att Serbiens regering visar att man denna gång menar allvar med löftena om att garantera Pridedeltagarnas säkerhet.

Läs mer om Pride här.

Taggar