Stoppa avvisningen av romer till Kosovo

Debattartikel i Svenska Dagbladet 27 september 2010

Det stormar kring Frankrikes avvisning av romer till Rumänien och Bulgarien. Även Sverige har under kritiserade former avvisat romer till Rumänien. Den omfattande avvisningen av romer till Kosovo har emellertid inte rönt lika stor uppmärksamhet. Sverige och andra EU-länder avvisar romer till Kosovo trots vetskap om att de där riskerar att hamna i djup fattigdom och att utsättas för systematisk diskriminering. Vi kräver att avvisningarna av romer till Kosovo omedelbart stoppas och att regeringen verkar för att andra EU-stater följer efter.

I samband med kriget för drygt tio år sedan anklagades Kosovos romer av den albanska delen av befolkningen för att vara serbvänliga. Ungefär 100 000 romer tvingades fly av rädsla för repressalier. De kom till olika länder i Europa och nu har dessa, däribland Sverige, börjat skicka tillbaka dem till Kosovo. Enbart i Tyskland väntar enligt uppgift 8 500 romer på att bli avvisade. Hälften är under 18 år. De yngsta barnen pratar ofta inte ens de lokala språken eftersom de har växt upp utomlands.

De senaste åren har framtidsutsikterna i Kosovo långsamt förbättrats. Trots det ligger arbetslösheten på runt 50 %. Rättsväsendet är korrupt och yttrandefriheten är begränsad. De sociala klyftorna är mycket stora och sämst är situationen för Kosovos romer. Många lever i lägerområden, som i norra Kosovo där invånarna är hårt drabbade av de blyföroreningar som finns i marken. I lägret Kolonia i västra Kosovo lever omkring 2 500 romer i eller i anslutning till stadens avfallsanläggning. De livnär sig på stadens skräp genom att samla på metallföremål.

En stor del av Kosovos romer är eller har varit de facto statslösa. De har nekats alla grundläggande mänskliga rättigheter såsom rätt till utbildning, sjukvård och rösträtt. Civil Rights Defenders har genom sitt arbete skapat förutsättningar för en drägligare tillvaro. Genom rättshjälp har nästan alla invånare i Kolonia registrerats som medborgare och fått id-kort. För första gången i sitt liv har de nu rätt att rösta, deras barn kan gå i skolan, de har tillgång till sjukvård och de har rätt till samma bidrag som alla andra. Detta löser långt ifrån alla problem men resultaten av vårt arbete är ett nödvändigt steg i rätt riktning.

Att Sverige och andra EU-länder nu avvisar romer till Kosovo är inte bara moraliskt och etiskt fel utan bryter även mot grundläggande mänskliga rättigheter. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, har vid flera tillfällen starkt kritiserat regeringar för detta. I onsdags (22/9) uppmanades Europas regeringar av Europarådets migrationskommitté att upphöra med avvisningar av romer till Kosovo till dess att deras säkerhet och uppehälle kan garanteras.

Det finns inga enkla lösningar för hur vi ska komma till rätta med romernas utanförskap i Europa. Men den senaste tidens politik stigmatiserar en redan utsatt grupp. Den går tvärtemot de grundläggande värden som europeiska stater under lång tid byggt upp. Därför bör den svenska regeringen aktivt bedriva en politik som värnar dessa grundläggande värden och inte en politik som underminerar dem. Det sistnämnda riskerar att stärka den främlingsfientlighet och antiziganism som sprider sig i Europa. EU:s medlemsstater och inte minst Sverige måste ta sitt ansvar och motverka detta. En bra början är att inte skicka iväg människor till en hopplös tillvaro.

Vi kräver därför att migrationsverket upphör med avvisningarna av romer till Kosovo och att regeringen tydligt driver denna linje inom EU.

Taggar