Kartläggning av folkmordet i Srebrenica

På söndag den 11 juli är det 15 år sedan folkmordet i Srebrenica, då ungefär 8 000 muslimska män och pojkar mördades av bosnienserbiska styrkor. Tillsammans med våra partner har vi tagit fram ett utbildningsmateriel som beskriver det fruktansvärda brottet.

Vid två presskonferenser, i Sarajevo 8 juli och i Belgrad 9 juli, presenterades ”Srebrenica Mapping Genocide” för medierna och allmänheten. I samarbete med våra partner Youth Initiative for Human Rights i Bosnien och Hercegovina och Fama International hoppas vi med den här insatsen kunna bidra till att folkmordet i Srebrenica aldrig glöms bort. Vi vill också bidra till ökad kunskap och fortsatt forskning om vad som hände.

”Srebrenica Mapping Genocide” består av tryckta, online och DVD versoner av dokumentära kartor. I kartorna hittar man detaljerad information om händelserna som ledde fram till folkmordet och beskrivningar av själva brottet.

För första gången sedan kriget har den här typen av utbildningsmateriel tagits fram i syfte att öka kunskapen och förståelsen hos såväl den bosniska som den serbiska allmänheten om vad som hänt. Materialet är också tänkt att skapa förutsättningar för att ytterligare hantera det som hänt under krigsåren på 1990-talet i det tidigare Jugoslavien.

Taggar