Brister i implementeringen av övergångslagar

De serbiska myndigheterna gör fortfarande inte tillräckligt för att säkra implementeringen av nyligen antagna lagar eller för att garantera att oberoende institutioner fungerar ostört. Det visar en undersökning som vi genomfört tillsammans med Youth Initiative for Human Rights.

Sedan flera år tillbaka övervakar och testar vi så kallade icke-juridiska mekanismer i Serbien. Resultaten publiceras årligen i rapporten Implementation of Transitional Laws in Serbia.

Även om bestämmelser angående mänskliga rättigheter har inlemmats i serbisk lagstiftning och uppfyller europeisk standard så är implementeringen av dessa delar fortfarande otillfredsställande.

Enligt rapporten används vissa lagar för att framstå i god dager inför internationella institutioner och organisationer snarare än för att förbättra medborgarnas skydd och rättssäkerheten i Serbien.

I rapporten granskas bland annat implementeringen av Lagen mot diskriminering, Lagen om kyrkor och religiösa samfund samt bestämmelser som förbjuder hatspråk i Lagen om allmän information (Public Information Act).

En separat del av rapporten innehåller en granskning av hur nationell och internationell lagstiftning respekteras i förhållande till nationella minoriteter, även bosniakers rättigheter i Sandzak och den albanska minoritetens rättigheter i Presevo och Bujanovac undersöktes. Läs hela rapporten här: Implementation of Transitional Laws in Serbia 2009.

Taggar