Serbien får en lag mot diskriminering

En allomfattande lag mot diskriminering blev slutligen antagen av det serbiska parlamentet idag, den 26 mars. Det är ett viktigt resultat för Svenska Helsingforskommittén och alla lokala organisationer som under flera års tid har arbetat för att få lagen antagen.

– Hela processen kring antagandet av lagen är en viktig symbolisk seger för det serbiska civila samhället. Det är första gången som en så betydelsefull fråga diskuterats i medierna och varit del av den offentliga debatten i nästan en månad. Dessutom är det här den viktigaste lagen i relation till mänskliga rättigheter i Serbien. Det har alltid varit ett problem att säkra marginaliserade gruppers rättigheter. Nu kommer till exempel Romer och homo-, bisexuella och transpersoner att få ett bättre skydd mot diskriminering, konstaterar Goran Miletic, människorättsjurist på Svenska Helsingforskommittén.

Debatten handlade dels om lagen i sig men också om det sätt som regeringen hanterat lagstiftningsprocessen på. Ett första utkast till lagen togs fram redan 2001. Den slutliga versionen utvecklades 2008 av Ministry for Human and Minority Rights i samarbete med Coalition against Discrmination, som Svenska Helsingforskommittén är medlem av. Regeringen antog lagen i februari 2009 och skickade den vidare för beslut till parlamentet. Men den 4 mars, bara 15 timmar innan en debatt om lagen skulle hållas i parlamentet, drog regeringen tillbaka lagförslaget efter påtryckningar från bland andra den ortodoxa kyrkan.

Detta ledde till starka reaktioner och en mycket intensiv debatt i medierna och i samhället i stort. Helsingforskommittén protesterade tillsammans med ett stort antal lokala organisationer, intellektuella, internationella organisationer, så väl som några officiella representanter, mot att den ortodoxa kyrkan kunde påverka den demokratiska processen på detta sätt. Vi uppmanade regeringen att låta parlamentet ta ställning till lagen utan ändringar i texten.

Ett antal nationalistiska partier och grupperingar vände sig, tillsammans med flera religiösa samfund, mot delar av lagen som rörde paragrafer om religiösa samfund och sexuell läggning och könsidentitet. Dessa grupper försökte framställa lagen som en ”homoäktenskapslag” och därigenom påverka den stora delen av befolkningen med negativa attityder gentemot homo-, bisexuella och transpersoner.

Regeringen gjorde till slut vissa ändringar i ovan nämnda delar av texten och skickade den till parlamentet som antog lagen. Även om den antagna lagen inte lever upp till lika höga internationella standarder som den gamla versionen, så är antagandet ett stort steg framåt för kampen mot diskriminering i Serbien. Även i förhållande till Serbiens EU-integration innebär lagen ett steg framåt, eftersom en anti-diskrimineringslag är ett av villkoren för att lätta på viseringskraven för serbiska medborgare och därmed underlätta inresor till EU.

Taggar