Frågor och svar om att diktaturkompensera

Här svarar vi på vanliga frågor om vårt verktyg diktaturkompensera. Har du fler frågor som du inte hittar svaret på här, hör av dig till givarservice@crd.org.

Vad går pengarna till?

Din diktaturkompensation går till vårt arbete med att stötta modiga människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter världen över. På många platser får de allt svårare att göra sitt jobb. De utsätts för hot, hat och våld. De grips, fängslas eller försvinner. Det är när allt färre kritiska röster kan göra sig hörda och utkräva ansvar som antidemokratiska idéer och metoder kan breda ut sig och regimer kan fortsätta att kränka mänskliga rättigheter utan konsekvenser. Genom att diktaturkompensera bidrar du till vår verksamhet som stöttar kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Några exempel är vårt arbete med Natalia Project, världens första larm- och positioneringssystem eller vår Akutfond som ger snabbt stöd till människorättsförsvarare som i fara. Ett annat exempel är vårt arbete för att förövare av folkrättsbrott ska ställas inför rätta och att offer för sådana brott ska få upprättelse.

Kan jag ge bort ett gåvobevis i present eller julklapp?

Ja! Det kan du göra här. Du kan ge bort diktaturkompensation och bidra till en mer demokratisk värld. Det finns två gåvobevis att välja mellan som du laddar ned, skriver ut och ger i present. Du fyller själv i namn på den som ska få gåvan samt namn på den som ger gåvan.

Hur vet jag att ni använder pengarna på rätt sätt?

Civil Rights Defenders har 90-konto vilket innebär att vårt arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är också medlemmar i Giva Sverige som verkar för att höja kvaliteten i insamlingsarbetet i Sverige.   

Hur har ni räknat?

Formeln som ligger till grund för resultatet är följande: Resans längd * Genomsnittlig dagskostnad* Momssats * Grad av autokrati. Formeln är baserad på resans längd, svenskars genomsnittliga dagskostnad under utlandsresor, den aktuella momssatsen eller skatten samt hur autokratiskt landet i fråga är. Den genomsnittliga dagskostnaden baseras på ett snitt från Tillväxtverkets rapport Fakta om Svensk Turism från 2021, momssatsen är hämtad från PWC och Deloitte, och landets grad av autokrati baseras på Varieties of Democracy’s demokrati-index. Högre momssats, längre vistelse och högre grad av autokrati i landet leder till en högre kompensation. I vissa fall kan ett land med högre grad av demokrati få en högre kompensationssumma om landet har en högre momssats.

Uträkningen ska inte ses som fullständig. Vi har inte vägt in alla möjliga faktorer som kan påverka hur mycket pengar som faktiskt kommer diktaturen till gagn. I vissa länder har man fallerade skattesystem, i andra länder undviker befolkningen och företagarna att betala skatt och den genomsnittliga dagskostnaden är en schablon som såklart varierar mellan resenär och resenär.  

Varför är inte alla länder med?

Vi har utgått från Varietes of Democracy’s liberal democracy index som mäter hur pass demokratiska länder är världen över. I detta index är varje land klassat som antingen en demokrati eller diktatur/autokrati. I räkneverktyget inkluderas endast de länder som är klassade som diktaturer, då det är för resor till dessa länder vi ser behov av diktaturkompensation.

Om jag diktaturkompenserar för en resa till X, går mina pengar till demokratiarbetet i det landet då?  

Nej, ditt bidrag går inte direkt till det landet. Vi stöttar demokratikämpar och människorättsförsvarare i över femtio länder. Ditt bidrag går till vår verksamhet och våra insamlade medel går dit de mest behövs för tillfället. Du kan vara säker på att din diktaturkompensation går till att försvara demokrati och mänskliga rättigheter världen över.  

Tycker ni inte att man ska få resa till diktaturer? Turism ger ju också pengar till lokalbefolkningen och bidrar med arbetstillfällen. 

Vi säger inte att man ska sluta resa eller sluta resa till auktoritära länder generellt. Turism är en viktig inkomstkälla för många länder och kan bidra med både arbetstillfällen och positiv utveckling. Men vi behöver också tänka till kring vad våra pengar bidrar till när vi reser till länder med auktoritärt styre – en del av din reskassa kommer att gå till diktaturen. Därför erbjuder vi dig att diktaturkompensera! Med vår diktaturkompensation vill vi också höja medvetenheten om hur läget för demokratin ser ut i världen, och i de länder vi reser till på semester.  
På sidan Schyst resande finns det också en massa bra tips om hur man reser mer hållbart överlag.  

Jag har inte råd att kompensera så här mycket. Kan jag stötta er på något annat sätt?

På vår hemsida finns flera olika sätt att stötta oss. Du kan också välja ett valfritt belopp från 10 kr och uppåt i uträknaren för diktaturkompensera – du måste inte ge hela summan i uträkningen.

Ni har ju bara kopierat klimatkompensation?

Ja, visst har vi inspirerats av klimatkompensation, både som begrepp och funktion. Det vi vill göra med diktaturkompensationen är att uppmärksamma att det finns fler anledningar än klimatavtrycket att reflektera över när man väljer att resa. Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma att en resa till ett land med auktoritärt styre innebär att makthavarna ofta gynnas av pengarna man spenderar på plats. Med vår diktaturkompensation vill vi också höja medvetenheten om hur läget för demokratin ser ut i världen, och i de länder vi reser till på semester.  Det bästa är ju om man både klimat- och diktaturkompenserar om man flyger till en diktatur.

Ska inte ni vara opolitiskt bundna?

Civil Rights Defenders är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Det innebär att vi inte tar ställning för eller emot ett visst parti, varken i Sverige eller i andra länder. Däremot tar Civil Rights Defenders alltid ställning för de mänskliga rättigheterna. Vi granskar statsmakter och andra makthavare och utkräver ansvar när lagstiftning eller dess tillämpning står i strid med de medborgeliga och politiska rättigheterna.