Bakgrunden till databasen

Mellan 2009 och 2010 började Hablamos Press och den kubanska kommissionen för mänskliga rättigheter och nationell försoning (CCDHRN) publicera rapporter över människorättsövergrepp begångna av den kubanska staten. Deras arbete var främst inriktad på godtyckliga arresteringar, politiska fångar, misshandel och trakasserier. Organisationerna byggde upp stora nätverk av reportrar som intervjuade vittnen och offer. Deras anteckningar användes sedan för att sammanställa rapporter.

Allt eftersom Kubas demokratirörelse växte tilltog även övergreppen. Samtidigt förbättrades organisationernas förmåga att samla in data. Vid ett flertal tillfällen mellan 2014 och 2015 registrerade organisationerna mer än 1000 godtyckliga arresteringar i månaden. Arbetsbördan för att analysera all denna data blev till slut överväldigande, och mycket viktig information gick förlorad när rapporterna publicerades. Det var inte möjligt för Hablamos Press och CCDHRN att desegregera all data och analysera den i detalj.

Efter diskussioner med organisationerna insåg vi att de var i behov av en lättanvänd databas för att registrera och analysera data, men också en parser som kunde läsa in deras gamla rapporter och importera informationen till databasen. Vi kunde inte tillåta allt deras hårda arbete gå till spillo.

Mellan 2016 och 2017 byggde vi upp DiDi’s funktioner, och laddade upp samtliga rapporter publicerade av Hablamos Press och CCDHRN mellan 2010 och 2015.

Vi ville även göra det möjligt för journalister, diplomater, människorättsaktivister med flera att få tillgång till datan, och göra det möjligt för dem att själva analysera den (se vårt kart-och-graf-verktyg).

Det är nu möjligt att förklara människorättsövergreppen i landet med hänvisning till den politiska utvecklingen. Hablamos Press kunde varken visa eller förklara orsaken till ökningen av godtyckliga arresteringar i Holguin mellan 2013-2014, eller varför frekvensen sedan avtog.

CCDHRN kunde inte visualisera ökningen av arresteringar av demonstranter i Santiago de Cuba efter att Raoul Castro och Barack Obama i december 2014 tillkännagav att de avsedde normalisera de diplomatisk relationerna mellan USA och Kuba. Med kart-och-graf-verktyget är det nu möjligt att se lokala trender, analysera, och förklara dem.

Databasen fungerar även som ett varningssystem. Med hjälp av databasen kan vi följa utvecklingen i realtid och anpassa våra åtgärder därefter. DiDi har försett Hablamos Press och CCDHRN med möjligheten att producera ny statistik, och dra nya slutsatser av deras data.

Sedan 2015 är dock datan från Hablamos Press begränsad. Den kubanska regeringen angrep under året organisationer i demokratirörelsen, och lyckades driva ett antal i exil. Flertalet journalister involverade i Hablamos Press valde antingen att lämna landet, eller organisationen, under denna period. Sedan 2017 har Hablamos Press börjat återhämta sig, och tack vare Defenders’ Database har organisationen kunnat återuppta sin rapportering igen.