Tillfällig omplacering – en sista utväg för människorättsförsvarare utsatta för extrem risk

Demokratin är på tillbakagång runt om i världen. Uppgången av auktoritära regimer innebär ökade risker för människorättsförsvarare. Trakasserier från statliga myndigheter, olagliga frihetsberövningar och förföljelse, våld och dödshot är tyvärr vanliga konsekvenser för de modiga personer som riskerar sin egen säkerhet för att försvara mänskliga rättigheter. När en situation eskalerar kan det enda alternativet för människorättsförsvarare vara att tillfälligt omplaceras till en säker plats där de kan samla kraft för att fortsätta sitt arbete.

Genom vår Akutfond ger vi stöd åt människorättsförsvarare som befinner sig i akut fara. De kan få hjälp med att täcka juridiska kostnader i samband med att de frihetsberövas eller få stöd för att söka internationellt skydd. Stödet kan även vara att öka deras säkerhet med överfallslarm, säkerhetsutbildningar, psykosocialt stöd eller förbättrad kontorssäkerhet. Under de senaste åren har en av de vanligaste formerna av stöd varit tillfälliga omplaceringar av människorättsförsvarare och deras familjer.

– En tillfällig omplacering är en form av omplacering som gör det möjligt för människorättsförsvarare att lämna deras hemland eller hemstad under en kort period för att undvika de extrema risker och hot som de utsätts för på grund av deras arbete, säger Zinaida Muradova, Protection Officer på Civil Rights Defenders.

Det huvudsakliga målet är att en farlig situation snabbt trappas ned så att en människorättsförsvarare kan undvika akut fara tills det är säkert för dem att fortsätta sitt arbete.

Zinaida Muradova, Protection Officer på Civil Rights Defenders

Som aktivist i ett samhälle präglat av homofobi har Bekim Asani drabbats av hot och angrepp som påverkat honom både psykiskt och fysiskt. År 2020 utsattes han för ett våldsamt angrepp i närheten av hans kontor och han hamnade då på sjukhus. Efter det blev han temporärt omplacerad till en säker plats.

– Efter några månader känner jag mig lugnare och säkrare. Jag känner mig stärkt. Jag har fortsatt min aktivism. Jag har fortsatt att kämpa för hbtqi-rättigheter. Jag är så tacksam att vi har ett stöd som vi kan vända oss till när våra och våra anhörigas liv är i fara, säger Bekim Asani.

Det finns flera skäl till varför en människorättsförsvarare kan behöva förflyttas. I de flesta fall beror det på långvariga trakasserier och hot från säkerhetstjänster och myndigheter samt extrema psykiska påfrestningar.

– För hbtqi-aktivister sker omplaceringar ofta i samband med fysiska angrepp och påtryckningar från personer i dennes omgivning, medan journalister ofta omplaceras på grund av risken att bli gripen eller åtalad för brott. De flesta människorättsförsvarare vänder sig dock till tillfällig omplacering som en sista utväg när alla andra åtgärder har uttömts. Trots detta är tillfällig omplacering en av de mest eftersökta formerna av stöd, vilket säger mycket om situationen som många människorättsförsvarare befinner sig i just nu, säger Zinaida Muradova.

Att vi lever i en värld där antalet auktoritära stater överstiger de demokratiska kan kännas både hopplöst och dystert. Men att bara acceptera läget är för många inte ett alternativ. Det är inte ett alternativ för oss eller våra partnerorganisationer. 98 procent av de människorättsförsvarare som söker sig till Akutfonden fortsätter sitt arbete efter att ha fått stöd. Människorättsförsvarare utgör hörnstenar i ett starkt civilsamhälle och är de som kan driva förändringen mot en mer demokratisk framtid.