Det behövs handlingsplan i EU kring straffrihet i Syrien

Civil Rights Defenders, tillsammans med 15 andra syriska och internationella organisationer, välkomnar att 27 ledamöter i Europaparlamentet nyligen begärde en handlingsplan kring straffrihet, där de i ett kapitel tog upp Syrien. Deras uppmaning understryker det krav som ställdes i Europaparlamentets resolution den 11 mars. En handlingsplan mot straffrihet kan bidra till att säkra resurser för att stödja offer samt ställa förövarna till svars.

Läs vårt uttalande här (på engelska).

Taggar ,