Albaniens regering föreslår hänsynslösa fängelsestraff på upp till 15 år för att bekämpa covid-19

Den 8 april kom den albanska regeringen med förslag om drastiska lagändringar av brottsbalken – ändringar som står i strid med grundlagen. Den 16 april ska förslaget diskuteras och eventuellt godkännas av parlamentet. Syftet med förslaget är att införa fängelsestraff på upp till 15 år för medborgare som bryter mot de regeringsbeslut som fattats för att förhindra spridningen av covid-19.

Straffrättsliga åtgärder måste stå i proportion till det hot som brottet utgör. Eftersom civil olydnad inte kan anses vara ett påfallande stort problem i det albanska samhället finns inget behov av såpass hårda åtgärder. Därför strider förslaget mot proportionalitetsprincipen.

Det går också emot Albaniens konstitution att skynda på antagningsprocessen när det rör den typen av lagar som ska antas med kvalificerad majoritet, som till exempel straffrättsliga åtgärder. Eftersom de föreslagna lagändringarna skulle leda till avgörande förändringar måste de baseras på tillförlitlig forskning och bör först vara föremål för offentlig debatt och antas i samråd med civilsamhället och andra grupper. I lagförslaget saknas dessutom en distinktion när det kommer till huruvida den som begått brott testats positivt för coronaviruset eller inte. Sådana formuleringar kan leda till godtyckliga tolkningar och kan därmed kränka medborgarnas rättigheter och friheter.

Vidare är det viktigt att påpeka att andra stater i världen istället strävar efter att minska antalet fångar, eftersom trånga utrymmen ökar risken för smittspridning.

Mot bakgrund av ovan nämnda orsaker uppmanar Civil Rights Defenders tillsammans med 30 albanska civilsamhällesorganisationer parlamentet att inte godkänna förslaget.

Vidare uppmanar vi de albanska myndigheterna att respektera internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter och avstå från åtgärder som går emot konstitutionen och som är mycket okarakteristiska för en framtida EU-medlemsstat.

Vi håller ögonen på makten.

Auktoritära stater får inte använda pandemin som ursäkt för att tysta kritiska röster. Vi bevakar och utkräver ansvar när människors fri- och rättigheter kränks.  Du kan vara med och hålla koll tillsammans med oss här:

Genom att gå vidare godkänns vår personuppgiftshantering.

Läs mer om att hålla koll på makten under pandemin här
Taggar ,