Serbien måste respektera FN:s konvention mot tortyr

Civil Rights Defenders uppmanar den serbiska regeringen att respektera konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (FN:s konvention mot tortyr). I ett beslut från FN:s kommitté mot tortyr den 2 augusti 2019 drogs slutsatsen att Serbien bröt mot artikel 3 i konventionen när Cevded Ayaz olagligen utlämnades till Turkiet 2017.

Ayaz, en turkisk medborgare med kurdiskt ursprung, dömdes 2012 till 15 års fängelse för sitt påstådda medlemskap i det förbjudna revolutionära partiet i Kurdistan. Efter att ha befunnit sig i förvar där han torterats i dagar undertecknade han ett erkännande trots att han tidigare nekat till inblandning i militära operationer eller att ha använt våldsamma medel för att uppnå sina politiska mål. Efter en lång och misslyckad överklagandeprocess, flydde Ayaz från Turkiet och reste genom flera länder i ett försök att ta sig till Tyskland. Den 30 november 2016 arresterades han av serbiska myndigheter på grundval av en internationell arresteringsorder som utfärdats av Turkiet.

Det är vid denna händelse som FN:s kommitté mot tortyr menar att Serbien bröt mot artikel 3 i konventionen mot tortyr, som förbjuder utlämning av personer till en annan stat där det finns väsentliga skäl att tro att han eller hon skulle riskera att bli torterad. Kommittén menar dessutom att Serbiens Justitiedepartement har brustit vad gäller att ta i beaktande att anklagelserna mot Ayaz baserades på ett erkännande som kom efter att han blivit utsatt för just tortyr.

Trots skarp kritik från människorättsorganisationer, samt en begäran från Kommittén om att hitta temporära åtgärder för att Ayas inte skulle utlämnas, tvingades Ayaz att återvända till Turkiet den 25 december 2017. Detta i sig utgör ett brott mot artikel 22 i konventionen eftersom det innebär brister i Serbiens sätt att samarbeta med Kommittén på ett konstruktivt sätt. Sedan dess har Serbien underlåtit att lämna ut några som helst uppgifter om huruvida de följt fallet efter utlämningen av Ayaz.

Vidare har Kommittén dragit slutsatsen att den “systematiska förlängningen av undantagstillståndet som råder i Turkiet har lett till allvarliga kränkningar mot de mänskliga rättigheterna för hundratals människor. Kränkningarna inkluderar godtyckligt berövande av rätten att arbeta och rätten till fri rörlighet, tortyr och andra former av misshandel, godtyckliga gripanden samt kränkningar mot föreningsfrihet och yttrandefrihet”. Enligt Kommitténs beslut var Serbiens agerande hänsynslöst och riskerar att allvarligt äventyra Ayazs säkerhet och välmående. Inför Kommittén representerades Ayaz av Civil Rights Defenders partnerorganisation Belgrade Centre for Human Rights.

Civil Rights Defenders menar att Serbien måste följa Kommitténs uppmaningar om att informera om vilka åtgärder de tagit sedan beslutet kom, samt att vidta åtgärder för att se till att kränkningar av detta slag inte upprepas i framtiden.

Taggar