Polska regeringens förslag emot internationell rätt

Den polska regeringen ämnar lägga fram lagförslag för att ändra domstolsprocesserna i landet. Förhoppningen är att snabbare kunna behandla domstollsfall. Dock riskerar dessa ändringar att minska domstolsväsendets självständighet, den åtalades rätt till överklagan samt att rätten ges möjlighet att i vissa fall genomföra rättegångsprocesser utan att den åtalade eller dennes advokat närvarar.

Dessa ändringsförslag går emot internationell rätt, därför står Civil Rights Defenders, som medlem i Europeiska rättighetsnätverket JUSTICIA, bakom ett uttalande till den polska presidenten.

Läs hela uttalandet här (på engelska).

Taggar