Kambodja, Burma och Vietnam måste sätta stopp för straffrihet för attacker mot journalister

Den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister borde fungera som en väckarklocka för att upphöra med förtryck och trakasserier mot oberoende media. Men i Sydostasien fortsätter våldet och hoten mot oberoende journalister. Nu uppmanar Civil Rights Defenders regeringarna i Kambodja, Burma och Vietnam att avskaffa de lagar som tillåter rättsliga trakasserier och skapar möjligheter för straffrihet för attacker mot oberoende medier.

Civil Rights Defenders uppmanar:

  • Regeringarna i Kambodja, Burma och Vietnam att omedelbart upphäva sanktionerna i de nationella lagarna som tillåter det pågående juridiska förtrycket mot journalister och andra som arbetar inom media;
  • Regeringarna i Kambodja, Burma och Vietnam att omedelbart påbörja oberoende utredningar i samtliga olösta fall om våld och utomrättsliga avrättningar av journalister och andra som arbetar inom media;
  • Alla medlemsstater i FN att ge sitt stöd åt att tillsätta en särskild representant till FN:s generalsekreterare för att säkerställa säkerheten för journalister.

Läs hela uttalandet här: End Judicial Harassment and Impunity for Attacks Against Independent Media.

Taggar