Fokus på rättssäkerhet under forum i Serbien

Den 6-7 mars anordnade Civil Rights Defenders Rule of Law Forum, ett forum för rättssäkerhet, i Belgrad. Det är andra året i rad som forumet hålls för deltagare från sydöstra Europa. Syftet med eventet, som anordnades i samarbete med AIRE Center, är att öppna upp för en dialog om en implementering av Europakonventionen för mänskliga rättigheter i regionen.

Representanter från både regionala människorättsorganisationer och rättsväsendet, inklusive Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, deltog i evenemanget. Årets forum fokuserade på artikel 6 i konventionen, vilken garanterar rätten till en rättvis rättegång.

– Rätten till en rättvis rättegång är en av våra grundläggande rättigheter och den skulle definitivt kunna tillämpas mer effektivt i regionen. Vi måste, utan undantag, göra vårt yttersta för att alla ska ha tillgång till rättssäkerhet i regionen, säger Goran Miletic, Civil Rights Defenders programchef för Västra Balkan.

Forumet är det första storskaliga eventet i sitt slag i Serbien, och samlar framstående juridiska experter från såväl rättsväsendet som det civila samhället. I år deltog mer än hundra representanter från Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien.

Det första Rule of Law-forumet hölls i Montenegro 2014 och var en milstolpe. Det var första gången som länder i regionen samarbetade och utbytte erfarenheter på en så hög nivå, för att utveckla tillämpningen av mänskliga rättigheter.

Taggar