Lokal media sprider hatpropaganda inför valet i Bosnien-Hercegovina

Inför presidentvalet i Bosnien och Hercegovina den 12 oktober har lokala medier börjat sprida hatpropaganda. Civil Rights Defenders samarbetspartner BH Journalist Association och Press Council i Bosnien och Hercegovina har därför inlett två parallella aktiviteter för att bevaka och registrera hatiska uttalanden i media.

Pressrådet i Bosnien-Hercegovina, ett självreglerande organ för tryck- och media online, har inför valet lanserat kampanjen ”STOP! Hate Speech”. Syftet med kampanjen är att ge sakkunniga svar på den hatpropaganda och den diskriminerande retorik som förkommer i kommentarsfält på internet. Kampanjens främsta mål är att informera och sprida kunskap om att hatpropaganda inte skyddas av yttrandefriheten och kan leda till långsiktiga negativa konsekvenser i samhället.

– Medborgare i Bosnien-Hercegovina lever fortfarande i rädsla efter kriget, en rädsla som till mångt och mycket är skapad av media. Propaganda har dessvärre blivit en del av våra dagliga liv och rapporter i media, som verkar vara ofarliga, kan ha en enorm effekt för enskilda personer, säger Ena Bavcic, handläggare på Civil Rights Defenders.

Parallellt med denna kampanj har Journalists Association, med stöd av Europarådet och den norska regeringen, börjat övervaka medierna inför valet. Övervakningen kommer att genomföras i enlighet med Europarådets normer och har två fokusområden: närvaron av hatpropaganda i media inför valet och representation av kvinnliga politiker. Två lokala akademiker kommer att leda processen och göra en uppskattning av antalet medieframträdanden från representanter från de olika politiska partierna. Utvärderingens syfte är att redovisa om några politiska partier får mer media utrymme för att marknadsföra sina valkampanjer än andra.

– Alltför mycket av medias uppmärksamhet riktas mot de politiker som driver sina valkampanjer med etnicitet som huvudfråga. Även i de fall där media inte är direkt inblandade i hatpropagandan som sprids, har redaktörer för tidningar och hemsidor ett ansvar att uppmärksamma de hatiska uttalanden som publiceras i kommentarsfälten på deras webbsidor, säger Ena Bavcic handläggare på Civil Rights Defenders.


Samarbetet mot hatbrott och hatpropaganda initierades av Civil Rights Defenders, som genom att ge lokala samarbetsorganisationer kunskap och utbildning om lämpliga verktyg för att motverka spridningen av hatiska uttalanden har ökat opinionsbildningen mot hatpropaganda.

Taggar