Yttrandefriheten hotad i Serbien

Under de senaste veckorna har flera bloggar och hemsidor innehållande kritik mot den serbiska regeringen av oklar anledning försvunnit eller stängts ner. Civil Rights Defenders skriver i ljuset av detta under ”In the face of censorship”, och uppmanar den serbiska regeringen att säkerställa respekten för yttrandefrihet i landet.

Initiativet har hittills undertecknats av hundratals bloggare, medier och privatpersoner och många är oroade över att sajter innehållande kritik mot regeringen har hackats och eller stängts ner. Kritiken har handlat om myndigheternas långsamma agerande i och med den senaste tidens katastrofala översvämningar och många har uttryck sin besvikelse genom att uppmana Serbiens premiärminister Aleksandar Vučić att avgå.

– Den serbiska regeringen har en skyldighet att värna och skydda yttrandefrihet. Serbien har skrivit under Europakonventionen och har sedan 2003 varit en av Europarådets medlemsstater. Regeringen har inga ursäkter, de måste leva upp till sina åtagande – så enkelt är det, säger Goran Miletic programchef för Västra Balkan på Civil Rights Defenders.

En av dem som censurerats är Civil Rights Defenders partner Pescanik. Bara några få timmar efter att en av portalens författare publicerat en artikel om hur Serbiens inrikesminister misstänks ha plagierat sin doktorsavhandling – hackades sajten och artikeln togs bort. Portalen är ett populärt debattforum i Serbien med ämnen som rör västra Balkan.

Civil Rights Defenders är oroad över hur utvecklingen i Serbien och hur bloggares och medias yttrandefrihet har inskränkts. Vi uppmanar den serbiska regeringen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att denna rättighet ska garanteras alla – bloggare, media och landets invånare.

Läs mer om initiativet ”In the Face of Censorship” här.

Taggar