Vietnamesiska bloggare inleder unik yttrandefrihetskampanj

Vietnam kandiderar till en av 47 platser i FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) 2014-2016. Samtidigt stramar myndigheterna åt yttrandefriheten på Internet med ny lagstiftning och fredliga aktivister grips, hotas och trakasseras. Dinh Nhat Uy är en av dem; han riskerar ett flerårigt fängelsestraff för regeringskritiska kommentarer på internet och för att ha protesterat mot fängslandet av sin bror och en annan bloggare. Civil Rights Defenders anser att det internationella samfundet bör öka påtryckningarna på den vietnamesiska staten att uppfylla sina internationella åtaganden och häva eller reformera repressiva lagar.

Ett hundratal vietnamesiska bloggare kampanjar just nu för yttrandefrihet i allmänhet och mot artikel 258 i den vietnamesiska brottslagstiftningen i synnerhet. Nätverket av bloggare påpekar att artikeln strider mot yttrandefriheten och bör hävas. Kampanjen, en av de mest sofistikerade människorättskampanjer som anordnats i Vietnam, har fått stort nationellt och internationellt genomslag.

Artikel 258 förbjuder ”missbruk av demokratiska friheter på bekostnad av statens eller organisationers och/eller medborgares intressen”. Vaga formuleringar som öppnat för godtycklig tillämpning och utgör ett allvarligt hot mot yttrandefriheten. Under juni 2013 grep polisen tre bloggare med hänvisning till artikel 258. En av de gripna var aktivisten Dinh Nhat Uy som bland annat anklagas för att ha förolämpat det juridiska systemet, genom kritiska statusuppdateringar på Facebook. Dinh Nhat Uy ska därmed ha kränkt den vietnamesiska staten, vilket kriminaliseras genom artikel 258. Bloggarnätverket menar att artikeln inte är förenlig med Vietnams kandidatur till MR-rådet eftersom den strider mot Vietnams åtaganden under den Internationella konventionen för medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR).

Den 1 september trädde ytterligare en ny förordning i kraft, dekret 72. Dekretet förstärker statens kontroll av yttrande- och informationsfrihet på Internet, och röster som myndigheterna inte tolererar riskerar att tystas. Även dekret 72 är otydligt och stipulerar att sociala medier, inklusive bloggar, endast får användas för ”personlig information” och innehåller ett förbud mot återpublicering av nyhetsartiklar och länkar.

Freedom Online Coalition är en sammanslutning av länder, där Sverige ingår, och driver frågor om yttrandefrihet på Internet och är en i raden som har uttryckt oro över dekret 72. I ett uttalande konstaterar nätverket att dekretet varken är förenligt med FN:s allmänna förklaring eller Vietnams förpliktelser under ICCPR.

De vietnamesiska bloggarna har framfört sina ståndpunkter till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Bangkok där reservationer mot artikel 258 lyfts fram och specifika fall där bloggare har fängslats påvisats. För att sprida information om de repressiva lagarna har de också besökt flera ambassader i Vietnam för att diskutera artikel 258 och dess konsekvenser. Både Sveriges och Tysklands ambassader visade stöd för kampanjen; av säkerhetsskäl lämnade gruppen den tyska ambassaden i officiell ambassadbil och allt bildmaterial från besöket sparades innan gruppen gav sig av. Sverige visade stöd genom att gruppen bjöds hem till en anställd vid ambassaden.

Civil Rights Defenders anser att de lagar och regler som nyligen antagits riskerar att hämma landets relativt inflytelserika blogosfär. I en enpartistat där all media är statligt kontrollerad, och en tredjedel av befolkningen är uppkopplad, har bloggvärlden under senare år kommit att spela en ny och viktig roll som en alternativ röst och granskare av makten. Bloggnätverket har uppvisat en kapacitet att skapa opinion och diskussion om yttrandefrihet i landet. Nu riskerar dekret 72 att vrida klockan tillbaka.

Därför anser Civil Rights Defenders att Vietnams kandidatur till MR-rådet och bloggnätverkets kampanj utgör ett lämpligt tillfälle för Sverige och Freedom Online Coalition, att öka påtryckningar för att lagstiftning måste reformeras så den lever upp till Vietnams internationella åtaganden; både artikel 258 och dekret 72 bör reformeras eller hävas. FN:s generalförsamling, vilken avgör om Vietnam får en plats i MR-rådet, kan vara en viktig målgrupp i det arbetet. Samtidigt måste det viktiga moraliska stödet för bloggarna fortsätta.

Taggar