Youth Initiative får rätt mot säkerhetstjänsten

Den serbiska säkerhetstjänsten bröt mot artikel 10 i Europakonventionen när man vägrade avslöja hur många personer som utsatts för elektronisk övervakning 2005. Civil Rights Defenders välkomnar Europadomstolens beslut som tydliggör villkoren för när offentliga myndigheter kan begränsa eller inskränka rätten till fri tillgång till information.

Civil Rights Defenders partner Youth Initiative for Human Rights lämnade in en första begäran om information till underrättelsetjänsten i oktober 2005. Begäran avslogs med motiveringen att informationen är en statshemlighet. Efter att ha uttömt alla tillgängliga rättsmedel gick Youth Initiative vidare till Europadomstolen.

Youth Initiative hävdade en kränkning av de rättigheter som garanteras enligt artikel 10 (rätten till yttrandefrihet, inklusive friheten att hysa åsikter och ta emot och sprida information) och artikel 6 (rätten till en rättvis rättegång) i den Europeiska konventionen.

Europadomstolen beslutade enhälligt att sökandens rätt att ta emot och sprida uppgifter brutits mot. Underrättelsetjänsten hade också brutit mot lagen om fri tillgång till information av allmänintresse.

Civil Rights Defenders anser att domen från Europadomstolen är mycket viktig och kan användas för att lyfta frågan om rätten till information och handlingar som säkerhetstjänsten förfogar över. Domslutet definierar praxis vad gäller villkoren för när offentliga myndigheter kan begränsa eller inskränka rätten till fri tillgång till information.

Taggar